آگوست 31, 2020
عکس مرتضی جنتی

بقای انسان

نگاهی گذرا به یک عکس از مرتضی جنتی
آگوست 27, 2020

مرتضا جنتی اولین یادداشت

من مرتضا جنتی هستم آدمایی مثل من زوایای پنهان زیادی توی زندگیشون دارن که دوست دارن در موردش حرف بزنن دلایل مختلف گاهی فکر میکنن گنجی درونشون هست که اگر […]